Ai citit romanul de aventuri "Andilandi. C?l?toria lui Vlad în Cel?lalt T?râm?".
Pe t?râmul lui Andilandi po?i câ?tiga un premiu special, rezolvând corect urm?torul test.

 1. Unde se afl? P?durea Bog??ii?
  lâng? Bucure?ti
  în Brazilia
  lâng? Hoghiz, în Transilvania

 2. Câ?i ani are Vlad Ionescu?
  13 ani
  12 ani
  7 ani

 3. Cu ce pot fi alunga?i Strigoii?
  cu frunze de pelin
  cu usturoi
  cu iarba fiarelor

 4. Ce fel de fiin?e supranaturale sunt Doamnele?
  Zmeoaice
  Iele
  Blajine

 5. Din ce cast? a Ielelor f?cea parte Rujalina?
  M?iestre
  Dr?gaice
  Line

 6. Ce puteau face Mândrele spre deosebire de celelalte Doamne?
  comunicau telepatic
  ucideau trupurile în care apucau s? intre
  scanau toate fiin?ele înâlnite în cale

 7. Cum ar?tau Blajinii?
  spâni, cu ochi mici ?i privirea p?trunz?toare
  înal?i, cu fe?ele mereu zâmbitoare
  mici, îndesa?i ?i joviali

 8. Care era cel mai mare har al Blajinilor?
  ?tiau s? zboare la mic? în?l?ime
  s? se scufunde cu orele în Apa Sâmbetei
  în?elegeau graiul animalelor

 9. Ce obiect magic prime?te Vlad de la Sfânta Duminic? în schimbul fructului?
  o perie
  un bici
  un fus

 10. Ce fel de armuri purtau Zmeii?
  din o?el laminat
  costume din piele, încrustate cu pietre pre?ioase
  din zale

 11. Cum se numea Craiul Zmeilor?
  Crângu
  Aram
  Arip?-frumoas?

 12. Care erau mânc?rurile favorite ale Zmeilor?
  pe?tele
  mierea ?i fructele
  carnea

 13. Cum se numea Regina C?pcân??
  Cana
  Samca
  Pâca

 14. Ce fel de fiin?e erau C?pcânii?
  omnivore
  vegane
  antropomorfe

 15. Cum reu?e?te s? scape de C?pcâni Lucia, feti?a Uria???
  strivindu-i
  plângând
  râzând

 16. Ce hram purtau Solomonarii?
  erau buni la suflet
  erau cele mai negre fiin?e din Cel?lalt T?râm
  practicau magia alb?

 17. Ce culoare avea Fulger, Balaurul Solomonarului Mar?
  ro?u
  verde
  alb

 18. Cum se numea jocul ini?iatic al micilor Solomonari?
  "Bâza"
  "Zmeii ?i Solomonarii"
  "Spânzur?toarea"

 19. Cine era Andilandi?
  Pas?rea M?iastr?
  Zâna castelan?
  Muma Zmeilor

 20. Cui trebuie s? duc? Vlad Pas?rea M?iastr??
  Ursitoarelor
  C?pcânilor
  Sânzienelor