Croitorașul cel viteaz

de Jacob și Wilhelm Grimm

Într-o dimineață de vară, un croitoraș ședea plin de voioșie la masa lui de lucru de lângă fereastră. Cosea de zor, iar mâinile lui parcă alergau singure pe țesătură. Tocmai atunci se întâmplă să treacă pe stradă o țărancă, strigând cât o ținea gura:

– Magiun! Magiun bun de vânzare! Magiun! Hai la magiun!

Cuvintele femeii îi plăcură croitorașului și, scoțându-și căpățâna pe fereastră, îi zise:

– Ia vino sus la mine, mătușică dragă! Presimt c-o să-ți desfaci repede toată marfa…

Citește în continuare "Croitorașul cel viteaz"

Muzicanții din Bremen

de Jacob și Wilhelm Grimm
Ilustrație cu animalele uitându-se pe fereastră în interiorul casei

A fost odată un om tare sărman, care avea un măgar ce de ani de zile îi tot căra la moară saci plini cu grăunțe. Dar, de la o vreme, bietului animal i se împuținaseră puterile și nu mai era bun de nicio ispravă. De aceea, stăpânul lui se hotărî să nu mai strice bunătate de nutreț pe dânsul…

Măgarul pricepu de îndată că nu îl așteaptă vremuri prea bune și, fără să mai stea mult pe gânduri, își luă copitele la spinare și plecă spre orașul Bremen. Nu știu ce îi venise lui în gând că acolo s-ar putea face muzicantul orașului. După ce merse el o bucată de vreme, iată că dădu peste un ogar care zăcea întins la marginea drumului, răsuflând din greu.

– Ce gâfâi așa? îl întrebă măgarul.

Citește în continuare "Muzicanții din Bremen"

Împăratul Cioc-de-Sturz

de Jacob și Wilhelm Grimm

A fost odată ca niciodată un împărat care avea o fată nespus de frumoasă, dar atât de trufașă, de nu putea să îi găsească niciun pețitor pe gustul ei. Pe cei care veniseră în pețit până atunci, fata reușise să îi facă să își ia tălpășița. Ba îi mai și batjocorise pe deasupra! Dar iată că într-o bună zi, împăratul dădu un bal mare, la care îi pofti pe toți flăcăii dornici de însurătoare. Și de cum se înfățișară aceștia, veniți din toate părțile lumii, împăratul îi și orândui după rang și stare: în frunte veneau împărații, apoi prinții, conții și baronii, iar la urmă, nobilii de mâna a doua.

Citește în continuare "Împăratul Cioc-de-Sturz"

Peștișorul de aur

de Jacob și Wilhelm Grimm

A fost o dată ca niciodată un pescar bătrân, care locuia împreună cu soția lui în apropierea țărmului unei mări îndepărtate. Bordeiul lor era neîngrijit și dărăpănat, iar bătrânul, slăbit de povara anilor, de abia își mai ținea zilele. Nu mai ieșea pe mare, la pescuit, de teamă că n-ar putea face față valurilor mai puternice. Îndrăznea doar să se urce în barca lui veche, legată de o rădăcină uscățivă de pe țărm, de unde își arunca în apă undița. Prindea doar peștișori mai mici, cu care nu prea reușeau să își astâmpere foamea.

Citește în continuare "Peștișorul de aur"

Păzitoarea de gâște

de Jacob și Wilhelm Grimm

Trăia odată, demult de tot, o mătușică bătrână-bătrână care își ducea traiul tocmai în creierii munților, într-un loc necălcat de picior omenesc. Și avea ea un bordei și un cârd de gâște, iar locul acela pustiu în care trăia era înconjurat de o pădure nemărginită.

Bătrânica însă nu ședea numai acasă, ci în fiecare dimineață își lua cârja și-o pornea, șontâc-șontâc, în pădure. Acolo, se apuca de o mulțime de treburi, cum nu te-ai fi așteptat de la o femeie pe care o gârboviseră anii: aduna iarba pentru gâște, culegea poame sălbatice și, încărcată cu toată această povară, o pornea spre casă.

Citește în continuare "Păzitoarea de gâște"

Frumoasa din pădurea adormită

de Jacob și Wilhelm Grimm

Trăiau odată, în vremuri uitate, un împărat și o împărăteasă care nu mai erau demult tineri. Dar cu toate că soarta nu se îndurase să le hărăzească un urmaș, iar ei nu se mai aflau în putere, nu trecea zi lăsată de bunul Dumnezeu în care să nu se tânguie amândoi: „Oh, cât de gol ne e palatul și ce fericiți am fi de-am avea și noi un copil!” Însă pruncul cel râvnit se lăsă așteptat multă vreme…

Dar iată că într-o bună zi, pe când împărăteasa se scălda în apa unui pârâiaș de munte, o broască mare sari dintr-odată pe prundișul malului, și îi grăi astfel:

– Află măria-ta că-ți va fi îndeplinită dorința. Până nu se încheie anul, vei aduce pe lume o fetiță!

Citește în continuare "Frumoasa din pădurea adormită"

Hansel și Gretel

de Jacob și Wilhelm Grimm

A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne tare nevoiaș. Acesta trăia într-o căsuță dărăpănată, la marginea codrului nesfârșit, împreună cu nevasta lui de-a doua și cu copiii din prima căsnicie: un băiețel pe nume Hansel și sora lui, Gretel.

De sărmani ce erau, nu prea aveau cu ce să își astâmpere foamea. Așa că într-o bună zi, nu mai fură în stare să își agonisească nici măcar pâinea cea de toate zilele.

Seara, în pat, pe bietul om începuseră să îl muncească gândurile și, zvârcolindu-se neliniștit în așternut, se pomeni că oftează cu grea obidă și îi zice nevestei lui:

– Ce o să ne facem femeie? Cu ce o să-i hrănim pe bieții noștri copilași, când nici noi nu mai avem de nici unele?…

Citește în continuare "Hansel și Gretel"

Cenușăreasa

de Jacob și Wilhelm Grimm

Trăia odată, într-un mic orășel de provincie, un om putred de bogat, căruia se întâmplă să-i cadă nevasta grav bolnavă. Când simți că i se apropie sfârșitul, femeia își chemă la căpătâi singurul copil, o fetiță, și-o povățui așa:

– Draga mamei, orice ți s-ar întâmpla, cată să-ți păstrezi mereu sufletul neîntinat!

Citește în continuare "Cenușăreasa"

Prințul fermecat

de Jacob și Wilhelm Grimm

A fost odată ca niciodată un împărat care avea mai multe fete, toate frumoase ca niște zâne. Cea mai mică dintre ele însă era atât de frumoasă că până și soarele, care văzuse multe, se oprea în loc privind-o și minunându-se de atâta frumusețe.

Lângă palatul împărătesc se întindea o pădure adâncă și întunecoasă, iar în pădure, la umbra unui copac bătrân, se putea zări o fântână. În zilele cu căldură mare, cea mai mică dintre fetele împăratului se ducea în pădure și se așeza lângă fântână, să se răcorească. Și atunci când începea să se plictisească, scotea dintr-un buzunar o minge de aur, o arunca în sus și o prindea din zbor, apoi o arunca iarăși. Acesta era jocul ei de suflet!

Citește în continuare "Prințul fermecat"

Albă ca Zăpada

de Jacob și Wilhelm Grimm

A fost odată ca niciodată un împărat și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși. Într-o iarnă, pe când neaua cădea din înaltul nemărginit al cerului, cu fulgi mari și pufoși, se întâmplă ca împărăteasa să coasă lângă o fereastră cu pervaz negru, de abanos. Și cum cosea ea așa, privind din când în când la fulgii de zăpadă, se înțepă cu acul în deget.

Trei picături de sânge căzură atunci pe covorul de omăt. Roșul sângelui arăta atât de frumos pe albul imaculat al zăpezii, încât împărăteasa spuse în sinea ei: „Ce n-aș da să am o copilă cu fața albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul!”

Nu peste multă vreme, împărăteasa născu o fetiță întocmai cum și-o dorise: cu fața albă ca zăpada, cu gura roșie ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Și îi dădură numele de Albă-ca-Zăpada! Însă, după ce o aduse pe fetiță pe lume, împărăteasa muri.

Citește în continuare "Albă ca Zăpada"